OBECNĚ

Příjem a doručení textů v elektronické i tištěné podobě - emailem, poštou, případně osobně. 

Platba bankovním převodem nebo v hotovosti. 

Základní jednotkou stanovenou pro výpočet ceny překladu je 1 normostrana - NS (1 800 znaků včetně mezer) v cílovém jazyce.  

PŘEKLÁDANÉ OBORY

Právo, obchod, doprava, stavitelství, technika, marketing, úřední listiny a dokumenty, zemědělství, ekologie, obecné texty, písemná komunikace, studentské práce, atd. 

CENÍK 

Překlady z angličtiny do češtiny:   290 Kč/NS

Překlady z češtiny do angličtiny:   310 Kč/NS  


Překlady z němčiny do češtiny:    340 Kč/NS

Překlady z češtiny do němčiny:    350 Kč/NS  


Bez příplatků za odbornost, spěšný termín, apod.


Nabízím zvýhodněné ceny pro překladatelské agentury a studenty.


Na vyžádání také zajišťuji překlady se soudním ověřením (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku, vysvědčení, potvrzení o studiu, diplomy, atd.).


Telefon: +420 777 078 734

E-mail: Zemanek12@seznam.cz